ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) กิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทยหัวใจ STRONG ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 25 กันยายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีวชิรวิชญ์ พิภัทร์เจริญกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำแแกนำนักเรียนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) กิจกรรมค่ายเครือข่ายผู้นำเยาวชนไทยหัวใจ STRONG ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2565,19:51   อ่าน 40 ครั้ง