ภาพกิจกรรม
การมอบเกียรติบัตร TO BE NUMBER ONE ในการประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันแม่แห่งชาติในหัวข้อ แม่กับฉันกับวันดีดีทูบีนัมเบอร์วัน ปีที่ 2
วันที่ 30 กันยายน 2565ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ภายใต้การบริหารงานของนายสถาน จงสมจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ดำเนินการมอบเกียรติบัตร TO BE NUMBER ONE ในการประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันแม่แห่งชาติในหัวข้อ แม่กับฉันกับวันดีดีทูบีนัมเบอร์วัน ปีที่ 2 โดยมีนางชื่นฤทัย นิยมทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรดังกล่าว
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2565,19:52   อ่าน 43 ครั้ง