ภาพกิจกรรม
ร่วมมอบดอกไม้ และส่งท่านผู้อำนวยการสถาน จงสมจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการวันสุดท้าย เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
วันที่ 30 กันยายน 2565 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ โดยมีนายธัญญา วารีรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา แกนนำนักเรียนสมาชิกชมรมฯ ร่วมมอบดอกไม้ และส่งท่านผู้อำนวยการสถาน จงสมจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการวันสุดท้าย เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2565,19:54   อ่าน 55 ครั้ง