ภาพกิจกรรม
โครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ
วันที่ 4 ตุลาคม 2565 โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ภายใต้การบริหารงานของ ว่าที่ร้อยตรี วชิรวิชญ์ พิภัทร์เจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ได้นำคณะครูและ นักเรียนแกนนำสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมโครงการสถาบันพระบรมราชชนกสัญจร ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อ พ้อมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับกับการแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหน่งของกิจกรรม TO BE NUMBER ONE แนวแนะเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2565,18:55   อ่าน 42 ครั้ง