ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ของชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมกับร่วมลงบันทึกMOU ในการเป็นเครือข่าย
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ภายใต้การบริหารงานของ ว่าที่ร้อยตรี วชิรวิชญ์ พิภัทร์เจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ได้นำคณะครู บคลากรทางการศึกษาดำเข้าร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ของชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมกับร่วมลงบันทึกMOU ในการเป็นเครือข่าย โดยมีนายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา คณะดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ดังกล่าว ในครั้งนี้ ณ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2565,18:58   อ่าน 66 ครั้ง