ภาพกิจกรรม
มอบเสื้อTO BE NUMBER ONE ของชมรมฯ และ เสื้อ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับ ว่าที่ร้อยตรีวชิรวิชญ์ พิภัทร์เจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้า
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสถาน จงสมจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ มอบเสื้อTO BE NUMBER ONE ของชมรมฯ และ เสื้อ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้กับ ว่าที่ร้อยตรีวชิรวิชญ์ พิภัทร์เจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ณ ห้องประชุมสุรพานานนท์ชัย
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2565,10:11   อ่าน 41 ครั้ง