ภาพกิจกรรม
ดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ตรวจสารเสพติด (เพิ่มเติม) ในโครงการใครติดยายกมือขึ้น
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ภายใต้การบริหารงานของนายสถาน จงสมจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ตรวจสารเสพติด (เพิ่มเติม) ในโครงการใครติดยายกมือขึ้น โดยดำเนินการตรวจสารเสพติด นักเรียนสมาชิกชมรมฯ จำนวน 25 คน มีหัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ครูที่ปรึกษาชมรมฯ คณะครู และ แกนนำชมรมฯ เป็นผู้ตรวจสารเสพติด ผลคือไม่ตรวจพบสารเสพติด 100 % ณ โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2565,10:13   อ่าน 39 ครั้ง