[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐรังสฤษดิ์
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 13 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ค้นหาจาก google
ลิงค์การศึกษา
เว็บลิงค์จังหวัดสุพรรณบุรี

  

  ประเภท : บทความทางวิชาการ
เรื่อง : โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผู้เขียน : mmsawasdee
เข้าชม : 725
อังคาร ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ที่มาของโครงการ


"ยาเสพติด" ปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของ ประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ

ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา สภาพปัญหายาเสพติดเปลี่ยนแปลงไปจากที่เป็นอยู่ในอดีตอย่างสิ้นเชิง จากเดิมที่ "เฮโรอีน" เป็นปัญหาสำคัญที่ตำรวจต้องเร่งปราบปรามให้สิ้นซาก กลายเป็น "ยาบ้า หรือสารเมทแอมเฟตามีน ที่กำลังระบาดตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม และประเทศ จากข้อมูลการสำรวจพบว่ามีเยาวชนจำนวนกว่า 6 แสนคนหลงเข้าสู่วังวนของ ยาบ้า และจากสถิตินักโทษเด็ดขาด ของกรมราชทัณฑ์ที่ถูกจำคุกอยู่ตาม ทัณฑสถานทั่วประเทศ สำรวจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 137,344 คน ในจำนวนนี้เป็นนักโทษคดียาเสพติดเกินกว่าครึ่ง คือประมาณ 87,966 คน คิดเป็นร้อยละ 64.05 และในจำนวนนักโทษเด็ดขาด คดียาเสพติดเหล่านี้มีจำนวนมากถึง 27,499 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 31.26 ของนักโทษคดียาเสพติดที่ต้องโทษในคดีเสพหรือครอบครองและทั้งเสพและครอบครอง

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 6-25 ปี จำนวน 21 ล้านคน ซึ่งถือเป็นกลุ่ม เสี่ยงสูง จึงทรงรับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในประเทศดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือ และรวมพลังจากภาครัฐและเอกชน กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของปวงชนในชาติให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักว่าการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนในชาติจะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินที่จะต่อสู้และเอาชนะปัญหา ยาเสพติดให้ได้โดยเร็ว

สัญลักษณ์เฉลิมฉลองครบรอบ

ภาพสัญลักษณ์ ในโอกาส ปี หมายเหตุ
เฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี TO BE NUMBER ONE 2555  
เฉลิมฉลองครบรอบ 12 ปี TO BE NUMBER ONE 2557  
เฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี TO BE NUMBER ONE 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทความทางวิชาการ 5 อันดับล่าสุด

      วัยรุ่นกับสุขภาวะทางเพศ 24/ต.ค./2563
      โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 16/ม.ค./2561
      ไขความต่างระหว่าง เชื้อเอชไอวี VS เอดส์เป็นง่ายตายไวหรือไม่? 5/พ.ย./2560
      Me Sex คู่มือเรียนรู้เรื่องสุขภาวะทางเพศเข้าใจง่ายๆสำหรับวัยรุ่น 5/พ.ย./2560
      81 เรื่องของ “ในหลวง” ที่คนไทยควรรู้ 14/ต.ค./2559


โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ที่ตั้งเลขที่ ๑๓๔/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙
โทร ๐-๓๕๔๓-๖๔๕๘ โทรสาร ๐-๓๕๔๓-๖๔๕๘