[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐรังสฤษดิ์
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 13 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ค้นหาจาก google
ลิงค์การศึกษา
เว็บลิงค์จังหวัดสุพรรณบุรี

29/พ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
Announcement of Bangmaemairatradrungsarit School Subject: Declaration of Integrity Inten ( 62 / )
    Announcement of Bangmaemairatradrungsarit School Subject: Declaration of Integrity Inten
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/พ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ( 59 / )
    ประกาศโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/พ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
DLTV15 มัธยมศึกษาปีที่ 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Distance Learning Television Station ภายใต้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( 102 / )
    DLTV15 มัธยมศึกษาปีที่ 6 สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Distance Learning Television Station ภายใต้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/พ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
DLTV14 มัธยมศึกษาปีที่ 5 สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Distance Learning Television Station ภายใต้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( 150 / )
    DLTV14 มัธยมศึกษาปีที่ 5 สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Distance Learning Television Station ภายใต้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/พ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
DLTV13 มัธยมศึกษาปีที่ 4 สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Distance Learning Television Station ภายใต้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( 174 / )
    DLTV13 มัธยมศึกษาปีที่ 4 สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Distance Learning Television Station ภายใต้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/พ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
DLTV9 มัธยมศึกษาปีที่ 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Distance Learning Television Station ภายใต้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( 72 / )
    DLTV9 มัธยมศึกษาปีที่ 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Distance Learning Television Station ภายใต้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/พ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
DLTV8 มัธยมศึกษาปีที่ 2 สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Distance Learning Television Station ภายใต้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( 106 / )
    DLTV8 มัธยมศึกษาปีที่ 2 สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Distance Learning Television Station ภายใต้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/พ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
DLTV7 มัธยมศึกษาปีที่ 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Distance Learning Television Station ภายใต้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( 166 / )
    DLTV7 มัธยมศึกษาปีที่ 1 สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Distance Learning Television Station ภายใต้ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://www.dltv.ac.th/streaming?ch=DLTV7
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/พ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การปรับจูน ช่องทางการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ( 51 / )
    การปรับจูน ช่องทางการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/พ.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ( 124 / )
    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ที่ตั้งเลขที่ ๑๓๔/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙
โทร ๐-๓๕๔๓-๖๔๕๘ โทรสาร ๐-๓๕๔๓-๖๔๕๘