[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐรังสฤษดิ์
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 13 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ค้นหาจาก google
ลิงค์การศึกษา
เว็บลิงค์จังหวัดสุพรรณบุรี


  

ชื่อ : นางสายสุณีย์ หงษ์โต
ตำแหน่ง: ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
อีเมลล์ : Klomdee@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0884521468

ชื่อ : นางทิพย์วรรณ น้อยอุทัย
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
อีเมลล์ : Phiphopchaiyasit@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0848019070

ชื่อ : นางวรรณภา วิพัฒน์ครุฑ
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคล
หน้าที่หลัก : ทำหน้าที่ในการสอน
อีเมลล์ : Napha.br@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0890293527

ชื่อ : นางนันทนา สมิงไพร
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
หน้าที่หลัก : ทำหน้าที่ในการสอน
อีเมลล์ : Nantana.2509 @gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0817910342

ชื่อ : นางสมพร อินทร์สุริวงค์
ตำแหน่ง: ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0891626717

ชื่อ : นางสาวกาญจนา มิ่งโมรา
ตำแหน่ง: ครู
หน้าที่หลัก : ทำหน้าที่ในการสอน
อีเมลล์ : kan_mingmoia@hotmail.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0898878502

ชื่อ : นางชื่นฤทัย นิยมทอง
ตำแหน่ง: ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ทำหน้าที่ในการสอน
อีเมลล์ : Tu-chuen@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0861775730

ชื่อ : นายวีระ ปิ่นเจริญ
ตำแหน่ง:
หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุรีย์พร ศรีประยงค์
ตำแหน่ง: ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
อีเมลล์ : Zuree-br@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0811934177

ชื่อ : นายไพโรจน์ วิพัฒน์ครุฑ
ตำแหน่ง: ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0848938346

ชื่อ : นางสาวจันทนา ขุนพินิจ
ตำแหน่ง: ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : ทำหน้าที่ในการสอน
อีเมลล์ : Chantana0464@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0860130464

ชื่อ : นายวุฒิชัย สวัสดี
ตำแหน่ง: ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อีเมลล์ : mmsawasdee@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0851951488

ชื่อ : นายปริญช์ สมาลาวงษ์
ตำแหน่ง: ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อีเมลล์ : Prin.womgsesent@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0892547120

ชื่อ : นางลำพึง วารีรัตน์
ตำแหน่ง: ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ทำหน้าที่ในการสอน
อีเมลล์ : Peungnine1@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0895050881

ชื่อ : นายสุรัตน์ เพ็งเรือง
ตำแหน่ง: ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0870273927

ชื่อ : นางสาวณัฏฐพัชร ชยังกูรอัศวโชติ
ตำแหน่ง: ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก : ครู
อีเมลล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0817631396
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
3 : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
4 : กลุ่มสาระภาษาไทย
5 : กลุ่มสาระสังคมศึกษา
6 : กลุ่มสาระสุขศึกษา
7 : กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
8 : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
9 : กลุ่มสาระศิลปะ
โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ ที่ตั้งเลขที่ ๑๓๔/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙
โทร ๐-๓๕๔๓-๖๔๕๘ โทรสาร ๐-๓๕๔๓-๖๔๕๘