ประเภท : บทความทางวิชาการ
เรื่อง : วัยรุ่นกับสุขภาวะทางเพศ
ผู้เขียน : mmsawasdee
เข้าชม : 463
เสาร์ ที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
พิมพ์  วัยรุ่นกับสุขภาวะทางเพศ

ที่มา: แผ่นพับ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ

สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ยแรกรุ่น อายุประมาณ  9-12 ปี เป็นช่วงวัยที่ต้องเตรียมความพร้อมหลายๆ ด้านเพื่อก้าวสู่วัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลง และควรได้รับการเตรียมตัวเพื่อให้มีพื้นฐานสุขภาวะทางเพศ การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและพร้อมใช้ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่วัยรุ่นอย่างมีคุณภาพ เช่น 

1.การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเป็นเรื่องปกติ

 ผู้ใหญ่หรือแม้แต่เด็กๆ เงไม่ควรนำมาล้อเลียนกันให้โกรธหรืออับอาย

2.การมีอารมณ์ทางเพศเป็นเรื่องปกติ และส่วนใหญ่เป็นผลจากการเรียนรู้ทางสังคม

สิ่งที่กระตุ้นให้แต่ละคนเกิดอารมณ์ทางเพศจึงไม่เหมือนกันแต่ที่สำคัญ ต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ได้อย่างปลอดภัย

3.การมีแฟนก็เป็นการเรียนรู้ทางสังคมแบบหนึ่ง

เพราะเมื่อเรารู้สึกดีกับคนๆ นั้น และได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันมากขึ้น ทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้น ว่าเราเหมาะกับคนแบบไหน การถูกแฟนบอกเลิกจึงไม่ใช่ความทุกข์หรือการเสียหน้าเลย แต่กลับเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้คนหลายๆ แบบ

4.เพศไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความรู้สึกดีๆที่มีให้กัน

เราอาจรู้สึกดีๆ และอยากจะเป็นแฟนกับคนเพศเดียวกันหรือ่างเพศ หรือทั้ง2เพศก็ได้ เพียงแค่มีความเอื้ออาทรเคารพกัน และมีความสุขเมื่ออยู่ด้วยกัน

5.เพศสัมพันธ์เป็นเรื่องต้องเรียนรู้

เช่น เพศสัมพันธ์ คือ อะไร เพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกันเป็นอย่างไร และทำให้เกิดผลอะไรตามมาบ้าง เพศสัมพันธ์ที่ป้องกันทำได้อย่างไรบ้างและส่งผลอย่างไรตามมา

6.ครอบครัวมีหลายแบบ

บางครอบครัวมีทั้งแม่และพ่อบางครอบครัวมีแม่หรือพ่อเพียงลำพัง หรือเด็กบางคนอาจถูกเลี้ยงดูจากตา ยาย หรือญาติๆ ความแตกต่างนี้เป็นเรื่องปกติของสังคมครอบครัวรูปแบบต่างๆ ไม่ได้มีคุณค่าที่ต่างกัน