ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ จากผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์
ผู้เขียน : mmsawasdee
เข้าชม : 140
อาทิตย์ ที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ จากผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ถ่ายทอดสดทางช่อง NBT เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 5 เมษายน 2564 https://youtu.be/_q1AAe9hLi0